ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ με παραγγελία άνω των €50.00 (προ Φ.Π.Α.)
0,00 €

Κανένα προϊόν στο καλάθι.ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ


1.
Οι ακολουθούμενοι τρόποι παραλαβής των προϊόντων είναι οι εξής:

(α) Παραλαβή παραγγελθέντος προϊόντος από το κατάστημα της Εταιρείας, ήτοι από την έδρα της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Σεβδικίου, αριθμ. 28, Τ.Κ. 14671. Ο πελάτης θα ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις ημέρες και ώρες παραλαβής του παραγγελθέντος προϊόντος από το κατάστημα της Εταιρείας, οπότε θα μπορεί να προσέλθει στο κατάστημα για άμεση παραλαβή του προϊόντος.

(β) Αποστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier): Η παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος γίνεται στη δηλούμενη από το χρήστη διεύθυνση αποστολής μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Η παράδοση γίνεται είτε στον ίδιο τον παραλήπτη είτε σε υποδειχθέν από τον παραλήπτη τρίτο πρόσωπο. Η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών: ΕΛΤΑ Courier (Πόρτα Πόρτα). Τα έξοδα αποστολής στην περίπτωση επιλογής από τον πελάτη του τρόπου παραλαβής του παραγγελθέντος προϊόντος με αποστολή μέσω courier βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη, ο οποίος ενημερώνεται για το σχετικό κόστος αποστολής κατά το στάδιο επιλογής του τρόπου παραλαβής του προϊόντος προ της οριστικής υποβολής της παραγγελίας. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής όταν το συνολικό κόστος της παραγγελίας του υπερβαίνει το ποσό των 60€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Κατά τον χρόνο παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος από την Εταιρεία προς την εταιρεία ταχυμεταφορών, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικώς με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη εύρεσης του πελάτη από τον μεταφορέα της εταιρείας ταχυμεταφορών στην δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης του προϊόντος, θα αποστέλλεται μήνυμα (sms) στον πελάτη από τον μεταφορέα προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με την εταιρεία ταχυμεταφορών ώστε να πραγματοποιηθεί η παράδοση του προϊόντος. Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση σε είσοδο πολυκατοικίας ή σε εξωτερικό χώρο ή σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί ως εξουσιοδοτημένο από τον πελάτη για την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος.

2. Η επεξεργασία και παράδοση των παραγγελιών γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών. Για τις παραγγελίες που υποβάλλονται τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή ημέρες αργίας η επεξεργασία τους θα άρχεται από την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα.

3. Κατά τον χρόνο παραλαβής του παραγγελθέντος προϊόντος ο πελάτης βαρύνεται με την ευθύνη ελέγχου του προϊόντος και εντοπισμού πιθανού σφάλματος, προκειμένου να ενημερώσει την Εταιρεία πάραυτα σχετικά με αυτά.

4. Με την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος παραδίδεται στον πελάτη και το σχετικό παραστατικό, στο οποίο αναγράφεται το συνολικό κόστος της αγοράς του προϊόντος, καθώς και τα έξοδα αποστολής (εφόσον έχει επιλεχθεί ως τρόπος παραλαβής η αποστολή μέσω courier).

5. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την δυνατόν αμεσότερη παραλαβή των παραγγελθέντων προϊόντων από τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή των προϊόντων θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας από τον πελάτη, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής μέσω της αποστολής με courier από την στιγμή υποβολής της παραγγελίας (υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία) είναι ο εξής:

i. Για αποστολή προϊόντων εντός Αττικής: 3 ημέρες - Κόστος μεταφορικών: 5 ευρώ

ii. Για αποστολή προϊόντων εντός Ελλάδας: 4 ημέρες - Κόστος μεταφορικών: 10 ευρώ

6. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω αποστολής των προϊόντων με εταιρεία ταχυμεταφορών. Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων δεν δεσμεύει νομικά την Εταιρεία, πλην των περιπτώσεων που η παράδοση λαμβάνει χώρα πέραν του προβλεπόμενου στην νομοθεσία χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας παράδοσης των προϊόντων εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων, απεργιών, τυχηρών γεγονότων και εν γένει λόγω συνδρομής γεγονότων που εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας). Ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Εταιρεία προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της παραγγελίας του.

7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική παραλαβής των προϊόντων, ενημερώνοντας σχετικώς τον χρήστη πριν την υποβολή της εκάστοτε παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστάσει την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με την οποία συνεργάζεται.

7